Nắp chum sành giá tốt

Nắp chum Trống Đồng 10L đường kính 16cm

Nắp chum TĐ 20L đường kính 17cm

Nắp chum TĐ 30L đường kính 18.5cm

Nắp chum TĐ 50L đường kính 19cm

Nắp chum Trống Đồng 100L đường kính 29cm

Danh mục:
All in one
Liên hệ ngay