Chum Trống Đồng

Showing all 7 results

Chum ngâm rượu Trống Đồng: Mua Chum sành ngâm rượu Trống Đồng Đông Sơn Âu Lạc 10lít/20l/30l/40lít/50l giá rẻ. Mua hàng chum ngâm rượu qua mạng uy tín, tiện lợi. Binhthuytinh.net đảm bảo nhận hàng nguyên vẹn, hoặc được hoàn lại tiền nếu bị vỡ bể.

Chum Trống Đồng 10 lít: Giá: 400.000đ

 • Cao: 36cm,
 • ĐK miệng: 15 cm,
 • ĐK thân: 30 cm,
 • ĐK đáy: 16 cm)
Chum sành ngâm rượu Trống Đồng 10L

Chum Trống Đồng 20 lít: Giá: 600.000đ

 • Chiều cao: 40 cm,
 • ĐK miệng: 16 cm,
 • ĐK thân 31 cm,
 • ĐK đáy 18 cm,
Chum sành ngâm rượu Trống Đồng 20L

Chum Trống Đồng 30 lít: Giá: 800.000đ

 • Chiều cao: 46 cm
 • ĐK miệng: 17.5 cm
 • ĐK thân 35 cm
 • ĐK đáy 20 cm
Chum sành ngâm rượu Trống Đồng 30L

Chum Trống Đồng 45 lít: Giá: 1.780.000đ

Chum Trống Đồng 50 lít: Giá: 1.800.000đ

 • Cao: 52cm
 • ĐK miệng: 22cm
 • ĐK thân bình: 38cm
Chum sành ngâm rượu Trống Đồng 50L

Chum Trống Đồng 100 lít: Giá: 4.000.000đ

 • Cao: 70cm
 • ĐK miệng: 27cm
 • ĐK thân bình: 54cm
 • ĐK đáy bình: 29cm
All in one
Liên hệ ngay