Chai đựng rượu DA500 vuông, dẹp

All in one
Liên hệ ngay