Bình bầu, dáng oval Hàn Quốc 13L mã B&H #15

All in one
Liên hệ ngay